ŠKODA EN HET MILIEU

OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST

De onderneming heeft zich als doel gesteld om de productie tegen 2018 maar liefst 25% goedkoper te maken.

GreenFactory

We maken onze auto's voortdurend milieuvriendelijker.

GreenProduct

Ook het nieuwe concept van concessies en werkplaatsen besteedt meer aandacht aan het milieu.

GreenRetail

We besteden aandacht aan de milieu-impact van een auto over zijn hele levenscyclus.

Uitgebreide verantwoordelijkheid

GreenFuture

Onze grootste prioriteit bestaat erin om auto's op een efficiënte manier te produceren en zuinig om te springen met grondstoffen. Die doelstellingen kunnen we realiseren door het energie- en waterverbruik te reduceren, de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen en het niveau van afvalrecyclage te verhogen.

GreenFuture
GreenFuture